search-icon
Spis treści

Jaka temperatura w miejscu pracy?

Na komfortową, wygodną i bezpieczną pracę składa się wiele elementów. Bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, jej charakter oraz miejsce jej wykonywania, pracodawca zobowiązany jest zapewnić komfortowe warunki pracy. Niezwykle istotne jest właściwe oświetlenie stanowiska pracy i całej przestrzeni, w której praca jest wykonywana, odpowiednia wilgotność, poziom hałasu, ale również właściwa temperatura. Od tego, jakie lampy przemysłowe zainstalujemy w hali, jak wydajną klimatyzację zamontujemy w biurze, a przede wszystkim jak skuteczne ogrzewanie każdej przestrzeni zapewnimy, zależeć będzie komfort naszych pracowników ich bezpieczeństwo oraz jakość wykonywanej przez nich pracy.

PANEL LED NELIO 40W 600X600 - BIAŁA NEUTRALNA

159.25 zł

Zobacz produkt
Panel LED NELIO 60X60 CM 40W 4400LM - BIAŁA NEUTRALNA

182.50 zł

Zobacz produkt
Panel LED 24W 30X30 2300LM 4000K EASYFIX

145.76 zł

Zobacz produkt

Nie trzeba wyjaśniać, w jaki sposób wpływa na nasze funkcjonowanie zbyt wysoka, a także za niska temperatura. Można więc postawić pytania, jaka temperatura w pracy jest właściwa i jaka jest dopuszczalna temperatura w pracy. To, w jakiej temperaturze odbywa się praca, ma bezpośredni wpływ na zdrowie i samopoczucie pracowników, i wydajność oraz efektywność ich pracy. Odpowiednią temperaturę na każdym stanowisku pracy określają przepisy BHP ile stopni powinno być w pracy, które jasno regulują zasady zapewniania komfortu pracy, przy skrajnych temperaturach.

BHP temperatura w pracy jaka

Jaka temperatura na hali produkcyjnej jest odpowiednia?

Według przepisów BHP podczas lekkiej pracy fizycznej minimalna temperatura w pracy powinna być wyższa niż 18 stopni Celsjusza. Natomiast pracownicy pracujący w halach produkcyjnych powinni mieć zapewnione co najmniej 14 stopni. Odnośnie do temperatury maksymalnej przepisy stanowią, że przy cięższej pracy fizycznej na hali produkcyjnej wynosi ona 28 stopni Celsjusza, a w warunkach szczególnych 26 stopni Celsjusza. Podchodząc więc do tematu pod tytułem “budowa hali magazynowej”, musimy wziąć pod uwagę konieczność zapewnienia takich właśnie termicznych warunków pracy, po uruchomieniu działalności hali.

OPRAWA LED RIO HIGH BAY 100W 4000K

Oprawa Rio 100W  typ HIGH BAY od firmy KOBI o kodzie KFRO100NB. Barwa światła biała neutralna 4000K oraz strumień 11000lm.

Oprawa LED RIO HIGH BAY 100W 4000K

222.35 zł

Zobacz produkt

Właściwy projekt ogrzewania, wentylacji oraz klimatyzacji sprawi, że w przypadku dużych hal produkcyjnych będziemy w stanie zapewnić właściwą temperaturę pracy dla każdego stanowiska pracy, jakie będzie w niej utworzone. Oczywiście nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania dla wszystkich hal. W zależności od rodzaju pracy, wykorzystywanych maszyn, ilości stanowisk, zarówno oświetlenie hali produkcyjnej, wentylacja, jak i ogrzewanie należy zaprojektować w sposób zapewniający bezpieczne, komfortowe i zgodne z przepisami BHP warunki pracy dla każdego pracownika hali.

jaka temperatura w hali produkcyjnej

Ile stopni powinno być w pracy?

Jak już napisaliśmy wcześniej, właściwą temperaturę określają odpowiednie przepisy. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. mówi jasno, że temperatura powinna być dostosowana do rodzaju pracy wykonywanej na danym stanowisku oraz “metod pracy i wysiłku fizycznego niezbędnego do jej wykonania”. Temperatura minimalna w pracy to podane wcześniej 14 stopni Celsjusza, chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają. Taką sytuację mamy na przykład przy pracy w chłodniach, w których temperatura z oczywistych powodów będzie zdecydowanie niższa. W takich jednak sytuacjach pracodawca ma obowiązek stworzenia pracownikom miejsca, w którym będą oni mogli się ogrzać i posilić. Konieczne jest więc wyodrębnienie osobnego pomieszczenia, w którym temperatura minimalna wynosić będzie 16 stopni Celsjusza.

jaka temperatura w miejscu pracy

Ile stopni na hali produkcyjnej latem?

Temperatura minimalna na stanowisku pracy jest jasno określona przepisami. Podobnych, klarownych wytycznych nie mamy niestety w przypadku temperatury maksymalnej. Oczywiste jest, że praca w upale jest wyczerpująca i obciążająca, a także wyjątkowo niekomfortowa. Przekłada się ona na niską wydajność i efektywność pracy. Podczas pracy w wysokiej temperaturze czujemy się źle, nadmiernie się pocimy, mamy przyspieszoną akcję serca. Pracownicy pracujący w upale stają się ospali lub nerwowi. Konsekwencjami pracy w wysokiej temperaturze mogą być omdlenia, odwodnienie, a w skrajnych przypadkach nawet udar lub zawał. Można zaryzykować stwierdzenie, że zbyt wysoka temperatura w miejscu pracy jest groźniejsza dla ludzkiego zdrowia niż temperatura zbyt niska.

LAMPA HERMETYCZNA LED LIMEA GIGANT 52W 150CM - BIAŁA NEUTRALNA

256.68 zł

Zobacz produkt
OPRAWA LED NEXFORCE1 40W NEUTRALNA BIAŁA

164.39 zł

Zobacz produkt
OPRAWA LED NEXFORCE1 60W NEUTRALNA BIAŁA

465.74 zł

Zobacz produkt

Maksymalna temperatura w pracy nie została niestety jasno określona w przepisach. Jednak uznaje się, że górną granicą w przypadku ciężkiej pracy fizycznej jest temperatura 28 stopni, a w szczególnych warunkach pracy jest to 26 stopni Celsjusza. Poza właściwą, maksymalną temperaturą, konieczna jest odpowiednia wentylacja hali i obieg powietrza. Pracodawca jest także zobowiązany do zapewnienia pracownikom napojów. Tak obowiązek powstaje, kiedy temperatura pracy w otwartej przestrzeni przekracza 25 stopni Celsjusza. Przepisy natomiast jasno określają maksymalną temperaturę pracy w przypadku zatrudniania osób młodocianych (osoby w wieku 15-18 lat). Według przepisów zabronione jest zatrudnianie osób młodocianych w pomieszczeniach, w których temperatura przekracza 30 stopni Celsjusza, a wilgotność względna powietrza jest większa niż 65 %.

Zobacz nasze inne artykuły o halach i magazynach

jaka temperatura w pracy

Jaka jest dopuszczalna temperatura w pracy?

Właściwe warunki pracy na każdym stanowisku, które są określone odpowiednimi przepisami BHP, muszą być spełnione bez względu na każdą indywidualną sytuację. Niezależnie od warunków atmosferycznych czy trudnej saturacji pracodawcy, pracownikom należy zawsze zapewniać właściwą temperaturę oraz oświetlenie. Już w trakcie planowania utworzenia miejsc pracy należy brać pod uwagę wszystkie możliwe sytuacje. Niezależnie od tego, czy pilnujemy budowę dużej hali przemysłowej, czy zastanawiamy się jak urządzić nowoczesne biuro, musimy przewidzieć różne sytuacje.

OPRAWA LED NEXFORCE1 40W NEUTRALNA BIAŁA

Hermetyczna lampa LED NEXFORCE1 o mocy 40W emituje światło barwy dziennej o maksymalnej mocy 6000 lumenów. Producent zapewnia 5-letnią gwarancję.

OPRAWA LED NEXFORCE1 40W NEUTRALNA BIAŁA

164.39 zł

Zobacz produkt

Projekt musi uwzględniać właściwe ogrzewanie w dni wyjątkowo mroźne, jak i odpowiednią wentylację i klimatyzację w czasie, gdy panować będą skrajnie wysokie temperatury. To na pracodawcy spoczywa obowiązek zapewnienia właściwej temperatury w miejscu pracy. Oczywiście należy tego pilnować, aby dostosować się do obowiązujących przepisów i uniknąć odpowiedzialności karnej w przypadku ich niespełnienia. Jednak pracodawca powinien tego pilnować głównie w trosce o swoje interesy. Pracownicy procujący w zbyt niskiej lub za wysokiej temperaturze będą pracownikami mało wydajnymi, możliwe będą częste ich absencje spowodowane problemami zdrowotnymi. Co za tym idzie, praca będzie mało efektywna i wydajna. Koszty poniesione na projekt i montaż poszczególnych instalacji, zwrócą się w perspektywie czasy poprzez lepszą jakość wykonywanej pracy i ciągłość pracy dużej części załogi. Dbanie o to, aby zawsze była właściwa temperatura w miejscu pracy przyniesie same korzyści, zarówno dla pracodawcy, jak i jego pracowników.

tamperatura w pracy bhp

Ile stopni w biurze?

Praca biurowa ma inny charakter od pracy na otwartej przestrzeni w halach przemysłowych. Zastanawiając się jak urządzić małe biuro, musimy wziąć pod uwagę przepisy, które odnoszą się bezpośrednio do warunków, jakie muszą być spełnione na stanowisku pracy biurowej. Oświetlenie biurowe należy zaprojektować tak, aby oświetlenie było dokładnie takie, jak regulują je przepisy. Wentylacja, klimatyzacja i ogrzewanie z kolei muszą gwarantować komfortowe dla pracowników warunki termiczne, zgodne z przepisami BHP. To, ile mamy stopni w biurze będzie miało także bezpośrednie przełożenie na zdrowie pracowników i wydajność oraz efektywność ich pracy.

Panel LED NELIO 60X60 CM 40W 4400LM - BIAŁA NEUTRALNA

Kwadratowy ultrapłaski premium Led panel NELIO emituje światło barwy neutralnej o maksymalnej mocy 4400 lumenów. Atest PZH. Gwarancja 5 lat.

Panel LED NELIO 60X60 CM 40W 4400LM - BIAŁA NEUTRALNA

182.50 zł

Zobacz produkt

Minimalna temperatura pracy w biurze określona odpowiednimi przepisami to 18 stopni Celsjusza. Mimo że przepisy nie regulują temperatury maksymalnej, nie należy dopuścić do przekroczenia norm temperaturowych. W celu ustalenia, powyżej jakiej temperatury nie można pracować, stosuje się wytyczne dotyczące zatrudniania osób młodocianych. Należy trzymać się zaleceń, że maksymalna temperatura w pomieszczeniach biurowych, nie powinna przekraczać 30 stopni Celsjusza. Jednocześnie należy pamiętać, że w przypadku wysokich temperatur przekraczających 25 stopni na zewnątrz i 28 w pomieszczeniach, pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniej ilości napojów swoim pracownikom.

Sprawdź nasze inne artykuły o wyposażeniu biur

bhp temperatura w pracy

Ile stopni w pracy BHP?

Podsumowując wszystkie wytyczne i regulacje, możemy precyzyjnie określić, ile stopni powinno być w pracy. Więc minimalna temperatura przy lekkiej pracy fizycznej, a także w biurach to 18 stopni Celsjusza. Pracownicy w halach produkcyjnych powinni mieć zapewnione minimum 14 stopni Celsjusza na swoich stanowiskach. Maksymalna temperatura pracy, mimo tego, że nie jest precyzyjnie określona przepisami, nie powinna przekraczać 28 stopni w przypadku ciężkiej pracy fizycznej (26 stopni w warunkach szczególnych). W pomieszczeniach biurowych jest to 30 stopni Celsjusza. Przepisy jasno odnoszą się do sytuacji, gdy zatrudniane są osoby młodociane. Zabroniona jest ich praca w temperaturze przekraczającej 30 stopni. W przypadku konieczności pracy w niskich temperaturach pracodawca koniecznie zapewnić musi osobne pomieszczenie, w którym pracownicy mogą się ogrzać. Z kolei w sytuacji panujących wysokich temperatur (25 stopni w pomieszczeniach otwartych, 28 stopni w biurach i zakładach pracy) pracownikom należy zapewnić dostęp do napoi.

Panel LED 30x30

Panel LED 30×30 24W Easy Fix to funkcjonalna oprawa świetlna z kompletem akcesoriów montażowych. Nowoczesny panel Led sufitowy natynkowy i panel Led podtynkowy.

145.76 zł

Zobacz produkt

Co więcej, jeśli pracownik wykonuje prace brudzące na otwartej przestrzeni, a panuje wysoka temperatura, pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia mu co najmniej 90 litrów wody dziennie do celów higienicznych. W sytuacji, w której warunki pracy nie odpowiadają przepisom BHP i zagrażają bezpośrednio zdrowiu i życiu, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywanej pracy. Są to sytuacje wyjątkowe, jednak zdarzają się w szczególnych przypadkach. W przypadku, gdy pracodawca nie zapewnia warunków pracy zgodnych z przepisami, może zostać na niego nałożona przez inspektora pracy grzywna w drodze mandatu. W sytuacji rażącego naruszenia przepisów i obowiązków pracodawcy może zostać skierowana sprawa do sadu, który po rozpatrzeniu sprawy nałożyć może grzywnę w wysokości, jaką sam określi. Tworząc miejsca pracy, należy więc dbać o zapewnienie optymalnej, komfortowej i zgodnej z przepisami temperatury w nim panującej. Pozwoli nam to uniknąć kontroli Inspekcji Pracy, grzywny, a przede wszystkim zapewni wydajne i efektywne wykonywanie swoich obowiązków przez wszystkich pracowników. Będą oni mogli wykonywać swoją pracę w warunkach komfortowych i bezpiecznych dla ich zdrowia. Dbanie o właściwe warunki temperaturowe w miejscu pracy jest korzystne zarówno dla pracodawców, jak i ich pracowników.

bhp ile stopni w pracy

Artykuł napisany przez Rafał Brzeziński, 6 sierpnia 2021