search-icon
Spis treści

Budowa ogrodzenia, a przepisy w 2022 roku

Polskie Prawo budowlane w roku 2022 wymaga zgłoszenia budowy ogrodzenia, zawsze, kiedy jego wysokość przekracza 2,2 metra. Jeżeli postawimy ogrodzenie bez zgłoszenia, grozi surowa kara w wysokości grzywny i dodatkowo możemy otrzymać nakaz rozbiórki. Każdy właściciel nieruchomości po zakończonej budowie ogradza swoją działkę. Nie ma prawnego wymogu odgrodzenia, ale jest to regularna praktyka. Aby postawić ogrodzenie zgodnie z przepisami, musimy mieć świadomość, jakie są wymagania przy tej inwestycji. Przepisy regulują wysokość ogrodzenia, jego lokalizację, a także wymiary bram oraz furtek. Ten artykuł pomoże ci zapoznać się z obowiązującymi regulacjami dotyczącymi ogrodzeń.

Oświetlenie ogrodzenia

Oświetlenie ogrodzenia

 • Ogrodzenie jest z reguły ostatnim elementem inwestycji przy budowie domu.
 • Budowa ogrodzenia do 2,2 m wysokości nie wymaga żadnych zezwoleń.
 • Są jednak wyjątki, kiedy będzie ono potrzebne. Sprawdź, kiedy pozwolenie jest wymagane.
 • Bram oraz furtka muszą otwierać się do wewnątrz działki.
 • Minimalna szerokość bramy to 2,4 m, a furtki 90 cm.
 • Ogrodzenia poniżej 1,8 m nie mogą być ostro zakończone.

Czy trzeba zgłaszać budowę ogrodzenia?

Rozpoczynając budowę ogrodzenia, zastanawiasz się, czy trzeba zgłaszać jego budowę? Na początek ważne jest, aby pamiętać, że nie ma wymogu prawnego, który wymaga od nas ogrodzenia naszej nieruchomości. Decydując się na budowę ogrodzenia, należy pamiętać o obowiązujących ograniczeniach prawnych, z których najważniejsze to Prawo budowlane oraz Kodeks cywilny. Zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego określają większość rodzaju, układu i wysokości. Kwestia ogrodzenia między sąsiadami jest podzielona na dwie kategorie: sytuacje, w których ogrodzenie znajduje się w granicach jednej nieruchomości oraz sytuacje, w których ogrodzenie znajduje się na granicy sąsiedniej nieruchomości.

Oświetlenie ogrodzenia

Oświetlenie ogrodzenia

W 2022 roku ogrodzenie musi zostać zbudowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Czy do budowy ogrodzenia wymagane jest pozwolenie, czy wystarczający jest wniosek? Jaka jest maksymalna wysokość ogrodzenia, które można zbudować? Czy możliwe jest zbudowanie ogrodzenia wzdłuż granicy twojej działki i działki sąsiada? Jeśli planujesz ogrodzić swoją działkę, dowiedz się, jakich formalności będziesz musiał dopełnić.

Wcześniej konieczne było zgłoszenie montażu ogrodzenia pomiędzy sąsiednimi działkami o wysokości do 2,2 m, a budowa ogrodzenia wyższego lub od strony ulicy wiązała się z dalszymi formalnościami i wnioskiem o pozwolenie na budowę ogrodzenia. Prawo budowlane nie wymaga już tych wymogów. Przepisy budowlane stanowią, że ogrodzenie musi być konwencjonalne, nie stanowić zagrożenia dla ludzi i jeśli ogrodzenie nie przekracza 2,2 metra wysokości oraz nie służy dodatkowo jako mur oporowy, niezależnie od jego położenia na posesji, nie wymaga żadnych oficjalnych działań.

Budowa ogrodzenia, a przepisy w 2021 roku

Budowa ogrodzenia, a przepisy w 2021 roku

Pamiętaj, że ogrodzenie musi spełniać wszystkie wymagania techniczne i nie może między innymi zagrażać bezpieczeństwu zarówno ludzi, jak i zwierząt.

W rezultacie, na wysokości mniejszej niż 1,8 metra, zakazuje się instalować ostre końce, takie jak:

 • ogrodzenie z drutu kolczastego
 • pęknięte fragmenty szkła,
 • materiały ostro zakończone
OPRAWA ULICZNA LED VESPA 60W BARWA NEUTRALNA

Lampa uliczna LED Vespa o kodzie KFVA60NBAS to energooszczędne rozwiązanie oświetleniowe do przestrzeni zewnętrznych. Barwa neutralna o strumieniu świetlnym 6600lm.

OPRAWA ULICZNA LED VESPA 60W BARWA NEUTRALNA

202.42 zł

Zobacz produkt

Prawo to nie ma zastosowania wyłącznie do ogrodzeń więziennych lub budynków ośrodków detencyjnych.

Nie ma prawnego wymogu ogrodzenia działki, ale z naszego doświadczenia wynika, że jest to częsty zwyczaj wśród inwestorów, choćby ze względu na bezpieczeństwo i ochronę nieruchomości przed „nieproszonymi gośćmi”. Montaż ogrodzenia jest istotną częścią realizacji działki, ponieważ wpływa nie tylko na wygląd nieruchomości, ale także na jej bezpieczeństwo. W związku z tym ważne jest, aby przed wzniesieniem ogrodzenia sprawdzić przepisy prawne, które regulują taką inwestycję. W przeciwnym razie możesz odkryć, że twoje ogrodzenie nie spełnia wymagań i musi zostać usunięte.

Czy trzeba zgłaszać budowę ogrodzenia

Czy trzeba zgłaszać budowę ogrodzenia

Budowa ogrodzenia przepisy 2021

Jeśli chodzi o budowę ogrodzenia, przepisy budowlane z 2021 r. szczegółowo wyjaśniają:

 • Czy budowa ogrodzenia wymaga uprzedniego zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia
 • Czy przepisy dopuszczają minimalną lub maksymalną wysokość ogrodzenia
 • Jaka jest maksymalna odległość, jaką można zbudować ogrodzenie od krawędzi działki?
 • Czy ogrodzenie może być zbudowane na granicy między dwiema działkami
 • Szerokość i sposób otwarcia bramy i bramy
NAŚWIETLACZ LED MHNC Z CZUJNIKIEM 10W PREMIUM BARWA ZIMNOBIAŁA

Naświetlacz LED MHNC KFNLNC10ZB2 w czarnym kolorze o mocy 10W posiada wbudowany czujnik ruchu. Emituje światło barwy białej zimnej o mocy 800lm.

82.87 zł

Zobacz produkt

Dobrym pomysłem jest zapoznanie się z istniejącymi regulacjami prawnymi przed rozpoczęciem budowy ogrodzenia wokół domu. W niektórych przypadkach zainstalowanie ogrodzenia wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Nakaz rozbiórki może zostać wydany, jeśli ta formalność nie jest przestrzegana.

Sprawdź nasze pozostałe artykuły o ogrodzie

O jakich aktach normatywnych warto się dowiedzieć, jeśli chodzi o budowę ogrodzeń? Każdy zainteresowany wzniesieniem ogrodzenia wokół własnej posesji powinien zapoznać się z różnorodnymi aktami prawnymi. Prawo budowlane lub rozporządzenie Ministra Infrastruktury, dotyczące warunków technicznych, jakie mają spełniać budynki i ich umiejscowienie, określa, kiedy i na jakich zasadach można postawić ogrodzenie wokół terenu, na którym znajduje się dom. Warto również poznać zapisy zawarte w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przez ustawodawcę.

Kilka dokumentów reguluje przepisy i procedury, których należy przestrzegać przy budowie ogrodzenia. Wygląda to następująco:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami w 2015 r.);
 • Minister Infrastruktury wydał rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dla obiektów budowlanych i ich lokalizacji w dniu 12 kwietnia 2002 r.
 • Ustawa o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym, uchwalona 27 marca 2003 r.;
 • Kodeks cywilny.
Budowa ogrodzenia przepisy 2021

Budowa ogrodzenia przepisy 2021

Jakie są wymagania dla budujących ogrodzenie?

Jeszcze zanim rozpoczniesz inwestycję stworzenia ogrodzenia wokół własnej nieruchomości, poznaj dokładne wymagania prawa budowlanego dla właściciela gruntu, które jest grodzone. Działanie z naruszeniem obowiązujących przepisów może spowodować znaczne opóźnienie, jeśli nie całkowite zatrzymanie inwestycji. W najgorszym przypadku wyburzona zostanie bariera zbudowana z naruszeniem przepisów ustawowych. Na początek poznaj formalności związane z budową ogrodzenia wzdłuż drogi gminnej, a także działania, które należy wykonać przy budowie ogrodzenia wzdłuż drogi powiatowej. Jeśli nie jesteś zaznajomiony z prawem budowlanym i nie chcesz popełnić błędu, który narusza prawo, zasięgnij porady prawnika budowlanego. Nie polegaj na informacjach sprzed kilkunastu czy kilkunastu lat. Prawo nieustannie się zmienia, a nowe zmiany w najważniejszych aktach prawnych są regularnie przedstawiane. Odbywa się to w celu dostosowania suchych przepisów paragrafów do potrzeb obecnego świata.

OPRAWA ULICZNA LED VESPA 100W BARWA NEUTRALNA

313.83 zł

Zobacz produkt
OPRAWA ULICZNA LED VESPA 150W BARWA NEUTRALNA

348.71 zł

Zobacz produkt
OPRAWA ULICZNA LED VESPA 200W BARWA NEUTRALNA

446.67 zł

Zgodnie z przepisami ogrodzenie nie może rozciągać się nawet nieznacznie poza teren posesji inwestora. Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się zbudować ogrodzenie klinkierowe, ogrodzenia modułowe czy ogrodzenie betonowe, należy pamiętać, że obszar, który ogrodzenie będzie otaczać, musi być ograniczony do twojej działki.

Ustawodawca określił również wymiary, w których musi znajdować się furtka i brama wjazdowa. Uzyskaj solidne porady dotyczące wymiarów ogrodzenia. Minimalna szerokość bramy wynosi 240 cm, zgodnie z prawem. Nie możesz umieścić węższej bramy na swojej posesji, ponieważ jest to wartość graniczna. Należy również przestrzegać minimalnych pomiarów furtki. Musi mieć co najmniej 90 centymetrów szerokości. Zarówno brama, jak i furtka muszą być otwierane do wewnątrz i nie mieć progów. Dotyczy to zwłaszcza bramy przesuwnej, której mechanizm i obszar przejścia muszą znajdować się na stronie Inwestora. Gdy brama przesuwna wjedzie na sąsiednie działki, Inwestorowi grozi nakaz rozbiórki bramy przesuwnej, która została w ten sposób wzniesiona. Bardzo ważne jest, aby zjazd z drogi lub bramy mógł być swobodnie zlokalizowany, co należy uzgodnić z zarządcą drogi przed rozpoczęciem budowy.

Jakie są wymagania dla budujących ogrodzenie

Jakie są wymagania dla budujących ogrodzenie

Czy na ogrodzenie trzeba pozwolenie?

Czy do budowy ogrodzenia wymagane jest pozwolenie na budowę? Ze względu na zmianę prawa pozwolenie nie jest już wymagane w większości przypadków przy wznoszeniu ogrodzenia. Istnieją jednak pewne okoliczności, w których musisz podjąć wysiłek, aby je uzyskać.

Pozwolenie na budowę jest wymagane dla ogrodzeń o wysokości większej niż 2,2 metra. Pozwolenie na budowę ogrodzenia jest również konieczne, jeśli ogrodzenie ma być używane jako część muru oporowego. Jeśli chcesz ogrodzić rezydencję, która była pod ochroną konserwatora, będziesz również potrzebować jego zgody.

Przepisy milczą na temat odległości, z jaka musisz zachować od krawędzi działki. Jest w nich tylko jeden wymóg: ogrodzenie musi znajdować się na twojej ziemi w całości. Jeśli chcesz postawić ogrodzenia wzdłuż osi, która łączy twoją działkę z działką sąsiada, będziesz potrzebować jego zgody.

NAŚWIETLACZ LED MHN 10W PREMIUM BARWA NEUTRALNA BIAŁA

27.33 zł

Zobacz produkt
NAŚWIETLACZ LED MHN 20W PREMIUM BARWA ZIMNOBIAŁA

34.14 zł

Zobacz produkt
NAŚWIETLACZ LED MHN 30W PREMIUM BARWA NEUTRALNA BIAŁA

51.09 zł

Zobacz produkt

Ogrodzenie ma duży wpływ na przyjemność korzystania z ogrodu i tarasu. Zanim jednak do tego dojdzie, trzeba pamiętać o tym, aby konstrukcja została zbudowana zgodnie z przepisami. W większości przypadków budowa ogrodzenia nie wymaga uzyskania pozwolenia. Dokument ten może być jednak wymagany, jeśli proponowane jest ogrodzenie na poboczu drogi, ponieważ może to zagrozić bezpieczeństwu ludzi lub mienia. Takie ryzyko istnieje na przykład wtedy, gdy ogrodzenie jest budowane wzdłuż drogi gminnej lub powiatowej, stwarzając ryzyko zmniejszenia widoczności. Te same ograniczenia dotyczą wzniesienia ogrodzenia wzdłuż drogi wojewódzkiej.

Ponadto, jeżeli ogrodzenie ma powstać na działce lub obok budynku wpisanego do rejestru zabytków, należy uzyskać pozwolenie konserwatorskie. Pozwolenie na budowę jest wymagane dla wszelkich prac budowlanych wykonanych w tym regionie.

Gdy wysokość ogrodzenia przekracza 2,2 metra, zgodnie z prawem budowlanym należy to zgłosić miastu. Rodzaj, zakres, data rozpoczęcia i sposób zakończenia prac budowlanych powinny być brane pod uwagę przy zgłaszaniu budowy ogrodzenia. Musisz mieć prawo do nieruchomości na cele budowlane, co musisz udowodnić odpowiednim oświadczeniem. Będziesz także musiał przesłać projekty lub rysunki ogrodzenia do wniosku, jeśli wymaga tego biuro.

Co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem budowy wniosek składa się do starostwa lub urzędu miasta z uprawnieniami powiatu. Jeśli władze nie zaprotestują w tym czasie, możesz rozpocząć budowę. Jeżeli proponowane ogrodzenie narusza postanowienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, może zostać wniesiona skarga. Ważność takiego powiadomienia wynosi trzy lata. Jeśli ogrodzenie zostanie zbudowane bez uprzedniego powiadomienia (pomimo istnienia takiego wymogu), określona zostanie samowola budowy. Wzniesienie ogrodzenia bez uprzedniego powiadomienia jest karane grzywną, rozbiórką lub nakazem uiszczenia opłaty legalizacyjnej. Alternatywą będzie legalność ogrodzenia w zamian za zapłatę akceptowalnej ceny. Możesz ubiegać się o legalizację samowoli budowlanej, jeśli uzyskasz decyzję organu odpowiedzialnego za nadzór budowlany zawieszającą budowę ogrodzenia. Masz 30 dni na wykonanie zadania. Pamiętaj, że będziesz musiał wypełnić dokumenty legalizacyjne. Są to te same dokumenty, które należy złożyć wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

Czy na ogrodzenie trzeba pozwolenie

Czy na ogrodzenie trzeba pozwolenie?

Budowa ogrodzenia w różnych sytuacjach.

Budowa ogrodzenia wyłącznie w granicach jednej nieruchomości skutkuje tym, że sytuacja prawna jest oczywista. W tym przypadku ogrodzenie jest integralną częścią gruntu, na którym się znajduje, a właściciel ogrodzenia, a tym samym osoba odpowiedzialna za wszystkie naprawy i utrzymanie, jest właścicielem nieruchomości, na której zostało zbudowane. Powyższe stwierdzenie znajduje poparcie art. 61 pkt 1 Prawa budowlanego, który stanowi, że właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest zobowiązany do utrzymania i użytkowania obiektu (a tym samym ogrodzenia) zgodnie z jego przeznaczeniem, wymogami ochrony środowiska, a w szczególności do utrzymania go w dobrym stanie technicznym i estetycznym, nie pozwalając na nadmierne pogorszenie.

NAŚWIETLACZ LED MHNC Z CZUJNIKIEM 20W PREMIUM BARWA NEUTRALNA

Halogen LED KFNLNC20NB2 o mocy 20W z wbudowanym czujnikiem ruchu świetnie sprawdzi się jako oświetlenie podjazdu, garażu czy elewacji.

NAŚWIETLACZ LED MHNC Z CZUJNIKIEM 20W PREMIUM BARWA NEUTRALNA

86.22 zł

Zobacz produkt

Gdy ogrodzenie jest budowane wzdłuż granicy sąsiednich nieruchomości, sytuacja jest inna. Na ratunek przychodzi rozporządzenie Kodeksu cywilnego. Uważa się, że mury i ogrodzenia na granicy sąsiedniego gruntu są wykorzystywane do wspólnego użytku sąsiadów, zgodnie z art. 154 kodeksu cywilnego. Ponadto przepisy jasno mówią, że w przypadku ogrodzeń lub urządzeń znajdujących się na sąsiednich granicach, wspólnym obowiązkiem jest dbanie lub prowadzenie bieżącej konserwacji i związanych z tym kosztów, a sąsiedzi nie są zobowiązani do podziału kosztów budowy takiej bariery. Oznacza to, że jeśli zakupiona nieruchomość została częściowo ogrodzona przez sąsiada, sąsiad nie może żądać zwrotu, takiego jak połowa kosztów, od nowego sąsiada. Oczywiście pożądane jest, aby kontakty sąsiedzkie odbywały się w przyjemnym otoczeniu i aby takie koszty były dzielone. Ważne jest, aby pamiętać, że przepis ten nie oznacza, że obaj sąsiedzi są właścicielami ogrodzeń i gadżetów, jak choćby lampy czy neon LED oświetlające ogrodzenie; odnosi się raczej do ich wspólnego użytkowania. Co ważne, płacenie za utrzymanie tych urządzeń nie zwalnia Cię z odpowiedzialności za opłacenie nowego ogrodzenia. W rezultacie, jeśli sąsiedzi nie zgodzili się na zwrot kosztów budowy nowego ogrodzenia, osoba, która je sfinansowała, nie może prawidłowo ubiegać się o zwrot inwestycji

LAMPKA SOLARNA BUTTERFLY CZARNA 6,8W

213.36 zł

Zobacz produkt
LAMPKA SOLARNA BUTTERFLY CZARNA 3,2W

134.67 zł

Zobacz produkt

 

Jeśli nasze relacje sąsiedzkie nie są świetne, idealną odpowiedzią będzie zbudowanie ogrodzenia po prostu wokół obwodu naszej nieruchomości. W efekcie mamy wyraźny problem prawny, a sąsiedzi nie są w stanie korzystać z ogrodzenia, które zbudowaliśmy. Jeśli natomiast relacje sąsiadów są dobre, warto przyjrzeć się perspektywie wzniesienia ogrodzenia wzdłuż obwodu posesji, a co za tym idzie, uzgodnić lokalizację ogrodzenia i związane z tym koszty. W takich okolicznościach należy pamiętać, że zgodnie z art. 154 kodeksu cywilnego ogrodzenie to jest do wspólnego użytku, a sąsiedzi są odpowiedzialni za koszty utrzymania.

Ogrodzenie posesji jest zazwyczaj ostatnim, ale najważniejszym etapem procesu budowlanego. Daje prywatność, a jednocześnie oddziela ją od ruchliwej ulicy i innych domów. Należy jednak pamiętać, że w pewnych okolicznościach wymogi formalno-prawne mogą okazać się niezbędne. Warto również wiedzieć, kiedy potrzebujesz pozwolenia na stworzenie ogrodzenia, aby uniknąć arbitralności budowy.

Artykuł napisany przez Rafał Brzeziński, 27 stycznia 2022